Przedszkolna nauka pływania

Oferta na rok szkolny 2018/2019 

Oferta skierowana dla dzieci z rocznika 2014 i starsze.

 
Rozwiązanie karnetu:
1. W ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwrot 100% za niewykorzystane zajęcia od daty wypowiedzenia do zakończenia karnetu.
2. Po 14 dniach od pierwszych zajęć zwrot 50% za niewykorzystane zajęcia od daty wypowiedzenia do zakończenia karnetu.
3. W przypadku przewlekłej choroby, której przeciwskazaniem w leczeniu jest nauka pływania zwrot 100% za niewykorzystane zajęcia od daty dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do zakończenia karnetu.
4. Zwrot pieniędzy przelewem na konto nadawcy wciągu 14 dni od daty wypowiedzenia.
 

 

Regulamin przedszkolnej nauki pływania.

 
  1. Zajęcia odbywają się na pływalni „Aquarius” COS OPO Cetniewo we Władysławowie przy ul. Żeremoskiego 52.
  2. Akademia Pływania zobowiązuję się do wykonania usługi z należytą starannością i dbałością o rozwój umięjętności pływackich.
  3. Zajęcia trwają 40 minut w wodzie.
  4. Maksymalna ilość uczniów na jednego instruktora wynosi 15.
  5. Uczestnictwo ucznia w zajęciach możliwe jest tylko i wyłącznie po podpisaniu deklaracji i dokonaniu całości wpłaty za karnet w wyznaczonym terminie.
  6. Niewykorzystane zajęcia przepadają bez możliwości odrabiania lub przekładnia na kolejny rok szkolny.
  7. W przypadku odwołania zajęć z winy Akademii Pływania, zajęcia zostaną odrobione w innym terminie nie póżniej niż 30.06.2019 lub nastąpi zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia do dnia 30.06.2019.
  8. W przypadku odwołania zajęć z winy Placówki zajęcia zostaną odrobione w innym wspólnie uzgodnionym terminie do dnia 30.06.2019.
  9. Akademia Pływania bierze pełną odpowiedzialność za ucznia tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć w wodzie
  10. Autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa.