Ścieżka rozwoju umiejętności pływackich - etap II i III

 

 II etap


Grupa G
8 uczniów, 40 minut.


Kiedy zapisać dziecko ?
Ile lat nauki ?
Wiedza. 
Co dziecko będzie wiedziało ?
Umiejętności.
Co dziecko będzie umiało ?
Jakie cechy kształtuje ?
Jaki sprzęt we własnym zakresie ?
Zadanie domowe.
Gdy umie samodzielnie pływać w wodzie głębokiej strzałką na piersiach i na grzbiecie.
1 rok.
Zna nazwy ćwiczeń, komendy startowe, zasady bezpieczeństwa w wodzie głębokiej.
Pływać krótkie odcinki stylem grzbietowym, wystartować w zawodach pływackich.
Samodzielność, odwagę, pewność siebie, ogólny rozwój fizyczny,koordynację ruchową, skoczność, wytrzymałość i szybkość.
Klapki, czepek, ręcznik i okularki.
Ćwiczyć przed lustrem styl grzbietowy i chodzić z rodzicami na basen.
II etap


Grupa KR
8 uczniów, 40 minut.


Kiedy zapisać dziecko ?
Ile lat nauki ?
Wiedza. 
Co dziecko będzie wiedziało ?
Umiejętności.
Co dziecko będzie umiało ?
Jakie cechy kształtuje ?
Jaki sprzęt we własnym zakresie ?
Zadanie domowe.
Gdy umie pływać stylem grzbietowym.
1 - 2 lata.
Zna nazwy ćwiczeń,  komendy startowe, zasady bezpieczeństwa w wodzie głębokiej i zasady skoku na głowę.
Pływać krótkie odcinki stylem dowolnym, wystartować w zawodach pływackich oraz elementarnie skakać na głowę.
Samodzielność, odwagę, pewność siebie, koordynację ruchową, skoczność, wytrzymałość ,szybkość i gibkość.
Klapki, czepek, ręcznik i okularki.
Ćwiczyć na lądzie styl dowolny i chodzić z rodzicami na basen.
II etap


Grupa Z/D
8 uczniów, 50 minut.


Kiedy zapisać dziecko ?
Ile lat nauki ?
Wiedza.
Co dziecko będzie wiedziało ?
Umiejętności.
Co dziecko będzie umiało ?
Jakie cechy kształtuje ?
Jaki sprzęt we własnym zakresie ?
Zadanie domowe.
Gdy umie pływać stylem grzbietowym i dowolnym.
1 - 2 lata.
Zna podstawy wszystkich styli pływackich, nazwy ćwiczeń, komendy startowe, zasady bezpieczeństwa w wodzie głębokiej i zasady skoku na głowę.
Pływać krótkie odcinki stylem klasycznym i motylkowym, wystartować w zawodach pływackich oraz skakać na głowę.
Samodzielność, odwagę, pewność siebie, ogólny rozwój fizyczny, koordynację ruchową, skoczność, wytrzymałość , szybkość i gibkość.
Klapki, czepek, ręcznik i okularki.
Ćwiczyć na lądzie wszystkie i chodzić z rodzicami na basen.
 III etap


Grupa Sport I
(8-12 lat)
i Sport II (12-20 lat)
13 uczniów
60 minut.


Kiedy zapisać dziecko ?
Ile lat nauki ?
Wiedza. 
Co dziecko będzie wiedziało ?
Umiejętności.
Co dziecko będzie umiało ?
Jakie cechy kształtuje ?
Jaki sprzęt we własnym zakresie ?
Zadanie domowe.
Gdy umie pływać 100 m. Stylem zmiennym.
Tyle ile chce.
Zna wszystkie sportowe style pływackie, komendy startowe, zasady bezpieczeństwa nad wodą, podstawy treningu sportowego i jego wpływ na ciało.
Pływać dłuższe odcinki wszystkimi stylami pływania  sportowego, nawroty, skoki startowe, zaplanować własny trening pływacki.
Samodzielność, odwagę, pewność siebie, ogólny rozwój fizyczny, koordynację ruchową, skoczność, wytrzymałość , szybkość i gibkość
Klapki, czepek, ręcznik i okularki.
Rozpisać trening dla swojej grupy i dla siebie, chodzić samodzielnie lub z rodzicami na basen. Ukończyć kurs na Ratownika WOPR.
 
Plan zajęć.