Regulamin / RODO

                                                                                                              RODO 
Administratorem Państwa danych osobowych jest
"Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz" Ul. Krasickiego 6, 84-120 Władysławowo. NIP 875 -146 - 51 - 69.
Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celach: marketingowych, rekrutacji, kontaktu telefonicznego poprzez wiadomość tekstową lub połączenie głosowe, kontaktu mailowego, rachunkowych i windykacyjnych,
Dane w celach rachunkowych i windykacyjnych udostępniamy do biura doradztwa podatkowego.
Masz prawo do: Dostępu do swoich danych, przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie oraz usunięcie danych: Państwa dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci usunięcia danych. 
Prośbę o usunięcie danych proszę kierować na [email protected] 

  Regulamin „Akademii Pływania Dominic Świątkiewicz”  
z dnia 10.08.2018     
 
Odrabianie nieobecności
 
1  Nieobecność zgłaszamy do godz.14:00 w dniu planowanych zajęć sms o treści:
    N. data zajęć, godz. grupa Imię Nazwisko.pod nr tel. 500 813 585.

2.Odrabianie zgłaszamy do godz.15:00 w dniu planowanych zajęć sms o treści:

    O. data zajęć, godzina, grupa Imię Nazwisko pod nr tel. 500 813 585.

3. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za kontakt z Akademią Pływania w sprawie wyznaczenia terminu odrabiania zajęć.    

4. Wszystkie zgłoszone nieobecności można odrobić do 20.06.2020.  
5. Niezgłoszona nieobecność nie podlega odrabianiu.
6. „Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz” nie przekłada niewykorzystanych zajęć na kolejny semestr ani rok szkolny.   
 
 Wejście na basen

1. Na terenie pływalni obowiązuje regulamin pływalni „Aquarius”.      
2. W planie zajęć znajdują się dokładne godziny rozpoczęcia zajęć.
3. Kluczyk do szatni pobieramy samodzielnie w kasie basenu nie szybciej niż na 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
4. Rodzic lub opiekun może wejść do szatni bezpłatnie na 10 min. przed i po zajęciach w celu pomocy dziecku.
5. W szatni obowiązuje obuwie zmienne.
6. Rodzice opiekunowie uczniów nie mogą przebywać na płycie pływalni.
a. Bez opłaconego biletu wstępu.
b. W ubraniu zewnętrznym.
7. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani są czekać na prowadzącego w wyznaczonym miejscu.
8. W cenie lekcji bilet wstępu dla uczniów „Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz” obejmuje 60 min. pobytu w strefie basenowej w przypadku przekroczenia 60 minut w strefie basenowej uczeń, rodzic lub opiekun zobowiązany jest pokryć w kasie basenu koszt przekroczonego czasu zgodnie z cennikiem pływalni „Aquarius”.
9. Obuwie zewnętrzne prosimy zabierać do szafek.
 
Odpowiedzialność za dziecko
 
1. „Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz” bierze pełną odpowiedzialność za ucznia tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć.  
2. „Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz” nie bierze odpowiedzialności za ucznia, który nie wstawił się na zajęciach w wyznaczonym czasie i miejscu.
3. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za dziecko w szatni zarówno przed i po zajęciach.
4. Pracownicy Akademii Pływania posiadają polisę OC/NW.
  
Czas trwania zajęć i liczebność grup
 
1. Czas trwania zajęć uzależniony jest od poziomu grupy. Grupy P,G,KR, indywidualne 40 min. Grupa Z/D 50 min. Grupa Sport 60 min,
2. Ilość uczniów uzależniona jest od poziomu grupy.
3. Ilość uczniów może ulec zmianie w przypadku osób odrabiających.
4. Maksymalna ilość uczniów na zajęciach 15.

    Rozwiązanie umowy 
 
1. Elektronicznie na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres ul. Krasickiego 6, 84-120 Władysławowo                  
2. Rozwiązanie umowy przy płatności z góry:
a. W ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwracamy 100% za niewykorzystane zajęcia.
b. Po 14 dniach od pierwszych zajęć zwracamy 50% za niewykorzystane zajęcia.
3. Rozwiązanie umowy: przy płatności w ratach:
a. W ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwracamy 100% za niewykorzystane zajęcia.
b. Po 14 dniach od pierwszych zobowiązany jest do wpłaty 60 % wartości umowy w terminie do 14 dni oodstąpienia od karnetu.
4. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem zwrotnym na konto nadawcy w terminie 14 dni od pisemnej prośby.
 
 6 Postanowienia końcowe

1. „Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz” zastrzega sobie prawo do:
a. Do zmiany terminu zajęć. Informacja o zmianie terminu zajęć pojawi się nie póżniej niż 24 godziny przed zmianą na www.apds.pl
b. Do zmiany miejsca wykonywania usługi.
2.  Zakup karnetu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział dziecka w zajęciach oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zaistniałej potrzeby. 
3. Zakup karnetu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.