Regulamin / RODO

                                                                                                              RODO 
Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest
"Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz" Ul. Krasickiego 6, 84-120 W豉dys豉wowo. NIP 875 -146 - 51 - 69.
Pa雟twa dane przetwarzane s wy陰cznie w celach: marketingowych, rekrutacji, kontaktu telefonicznego poprzez wiadomo嗆 tekstow lub po陰czenie g這sowe, kontaktu mailowego, rachunkowych i windykacyjnych,
Dane w celach rachunkowych i windykacyjnych udost瘼niamy do biura doradztwa podatkowego.
Masz prawo do: Dost瘼u do swoich danych, przenoszenia, sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie oraz usuni璚ie danych: Pa雟twa dane zostan usuni皻e w ci庵u 7 dni od daty zg這szenia ch璚i usuni璚ia danych. 
Pro軸 o usuni璚ie danych prosz kierowa na [email protected] 

  Regulamin „Akademii P造wania Dominic 安i徠kiewicz”  
z dnia 10.08.2018     
 
Odrabianie nieobecno軼i
 
1  Nieobecno嗆 zg豉szamy do godz.14:00 w dniu planowanych zaj耩 sms o tre軼i:
    N. data zaj耩, godz. grupa Imi Nazwisko.pod nr tel. 500 813 585.

2.Odrabianie zg豉szamy do godz.15:00 w dniu planowanych zaj耩 sms o tre軼i:

    O. data zaj耩, godzina, grupa Imi Nazwisko pod nr tel. 500 813 585.

3. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za kontakt z Akademi P造wania w sprawie wyznaczenia terminu odrabiania zaj耩.    

4. Wszystkie zg這szone nieobecno軼i mo積a odrobi do 20.06.2020.  
5. Niezg這szona nieobecno嗆 nie podlega odrabianiu.
6. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” nie przek豉da niewykorzystanych zaj耩 na kolejny semestr ani rok szkolny.   
 
 Wej軼ie na basen

1. Na terenie p造walni obowi您uje regulamin p造walni „Aquarius”.      
2. W planie zaj耩 znajduj si dok豉dne godziny rozpocz璚ia zaj耩.
3. Kluczyk do szatni pobieramy samodzielnie w kasie basenu nie szybciej ni na 10 minut przed planowym rozpocz璚iem zaj耩.
4. Rodzic lub opiekun mo瞠 wej嗆 do szatni bezp豉tnie na 10 min. przed i po zaj璚iach w celu pomocy dziecku.
5. W szatni obowi您uje obuwie zmienne.
6. Rodzice opiekunowie uczniów nie mog przebywa na p造cie p造walni.
a. Bez op豉conego biletu wst瘼u.
b. W ubraniu zewn皻rznym.
7. Uczniowie przed rozpocz璚iem zaj耩 zobowi您ani s czeka na prowadz帷ego w wyznaczonym miejscu.
8. W cenie lekcji bilet wst瘼u dla uczniów „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” obejmuje 60 min. pobytu w strefie basenowej w przypadku przekroczenia 60 minut w strefie basenowej ucze, rodzic lub opiekun zobowi您any jest pokry w kasie basenu koszt przekroczonego czasu zgodnie z cennikiem p造walni „Aquarius”.
9. Obuwie zewn皻rzne prosimy zabiera do szafek.
 
Odpowiedzialno嗆 za dziecko
 
1. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” bierze pe軟 odpowiedzialno嗆 za ucznia tylko i wy陰cznie w czasie trwania zaj耩.  
2. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” nie bierze odpowiedzialno軼i za ucznia, który nie wstawi si na zaj璚iach w wyznaczonym czasie i miejscu.
3. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za dziecko w szatni zarówno przed i po zaj璚iach.
4. Pracownicy Akademii P造wania posiadaj polis OC/NW.
  
Czas trwania zaj耩 i liczebno嗆 grup
 
1. Czas trwania zaj耩 uzale積iony jest od poziomu grupy. Grupy P,G,KR, indywidualne 40 min. Grupa Z/D 50 min. Grupa Sport 60 min,
2. Ilo嗆 uczniów uzale積iona jest od poziomu grupy.
3. Ilo嗆 uczniów mo瞠 ulec zmianie w przypadku osób odrabiaj帷ych.
4. Maksymalna ilo嗆 uczniów na zaj璚iach 15.

    Rozwi您anie umowy 
 
1. Elektronicznie na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres ul. Krasickiego 6, 84-120 W豉dys豉wowo                  
2. Rozwi您anie umowy przy p豉tno軼i z góry:
a. W ci庵u 14 dni od pierwszych zaj耩 zwracamy 100% za niewykorzystane zaj璚ia.
b. Po 14 dniach od pierwszych zaj耩 zwracamy 50% za niewykorzystane zaj璚ia.
3. Rozwi您anie umowy: przy p豉tno軼i w ratach:
a. W ci庵u 14 dni od pierwszych zaj耩 zwracamy 100% za niewykorzystane zaj璚ia.
b. Po 14 dniach od pierwszych zobowi您any jest do wp豉ty 60 % warto軼i umowy w terminie do 14 dni oodst徙ienia od karnetu.
4. Zwrot pieni璠zy nast徙i przelewem zwrotnym na konto nadawcy w terminie 14 dni od pisemnej pro軸y.
 
 6 Postanowienia ko鎍owe

1. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” zastrzega sobie prawo do:
a. Do zmiany terminu zaj耩. Informacja o zmianie terminu zaj耩 pojawi si nie pó積iej ni 24 godziny przed zmian na www.apds.pl
b. Do zmiany miejsca wykonywania us逝gi.
2.  Zakup karnetu jest jednoznaczny z wyra瞠niem zgody na udzia dziecka w zaj璚iach oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zaistnia貫j potrzeby. 
3. Zakup karnetu jest jednoznaczny z akceptacj powy窺zego regulaminu.