Regulamin / RODO

                                                                                                              RODO 
Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest
"Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz" Ul. Krasickiego 6, 84-120 W豉dys豉wowo. NIP 875 -146 - 51 - 69.
Pa雟twa dane przetwarzane s wy陰cznie w celach: marketingowych, rekrutacji, kontaktu telefonicznego poprzez wiadomo嗆 tekstow lub po陰czenie g這sowe, kontaktu mailowego, rachunkowych i windykacyjnych,
Dane w celach rachunkowych i windykacyjnych udost瘼niamy do biura doradztwa podatkowego.
Masz prawo do: Dost瘼u do swoich danych, przenoszenia, sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie oraz usuni璚ie danych: Pa雟twa dane zostan usuni皻e w ci庵u 7 dni od daty zg這szenia ch璚i usuni璚ia danych. 
Pro軸 o usuni璚ie danych prosz kierowa na [email protected] 

  Regulamin „Akademii P造wania Dominic 安i徠kiewicz”  
z dnia 10.08.2018     
 
 Wej軼ie na basen

1. Na terenie p造walni obowi您uje regulamin p造walni „Aquarius”.      
2. W planie zaj耩 znajduj si dok豉dne godziny rozpocz璚ia zaj耩.
3. Kluczyk do szatni pobieramy samodzielnie w kasie basenu nie szybciej ni na 10 minut przed planowym rozpocz璚iem zaj耩.
4. Rodzic lub opiekun mo瞠 wej嗆 do szatni bezp豉tnie na 10 min. przed i po zaj璚iach w celu pomocy dziecku.
5. W szatni obowi您uje obuwie zmienne.
6. Rodzice opiekunowie uczniów nie mog przebywa na p造cie p造walni.
a. Bez op豉conego biletu wst瘼u.
b. W ubraniu zewn皻rznym.
7. Uczniowie przed rozpocz璚iem zaj耩 zobowi您ani s czeka na prowadz帷ego w wyznaczonym miejscu.
8. W cenie lekcji bilet wst瘼u dla uczniów „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” obejmuje 60 min. pobytu w strefie basenowej w przypadku przekroczenia 60 minut w strefie basenowej ucze, rodzic lub opiekun zobowi您any jest pokry w kasie basenu koszt przekroczonego czasu zgodnie z cennikiem p造walni „Aquarius”.
9. Obuwie zewn皻rzne prosimy zabiera do szafek.
 
Odpowiedzialno嗆 za dziecko
 
1. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” bierze pe軟 odpowiedzialno嗆 za ucznia tylko i wy陰cznie w czasie trwania zaj耩.  
2. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” nie bierze odpowiedzialno軼i za ucznia, który nie wstawi si na zaj璚iach w wyznaczonym czasie i miejscu.
3. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za dziecko w szatni zarówno przed i po zaj璚iach.
4. Pracownicy Akademii P造wania posiadaj polis OC/NW.
  
Czas trwania zaj耩 i liczebno嗆 grup
 
1. Czas trwania zaj耩 uzale積iony jest od poziomu grupy. Grupy P,G,KR, indywidualne 40 min. Grupa Z/D 50 min. Grupa Sport 60 min,
2. Ilo嗆 uczniów uzale積iona jest od poziomu grupy.
3. Ilo嗆 uczniów mo瞠 ulec zmianie w przypadku osób odrabiaj帷ych.
4. Maksymalna ilo嗆 uczniów na zaj璚iach 15.

    Rozwi您anie umowy 
 
1. Elektronicznie na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres ul. Krasickiego 6, 84-120 W豉dys豉wowo                  
 
 6 Postanowienia ko鎍owe

1. „Akademia P造wania Dominic 安i徠kiewicz” zastrzega sobie prawo do:
a. Do zmiany terminu zaj耩. Informacja o zmianie terminu zaj耩 pojawi si nie pó積iej ni 24 godziny przed zmian na www.apds.pl
b. Do zmiany miejsca wykonywania us逝gi.
2. Op豉cenie op豉ty wpisowej jest jednoznaczny z wyra瞠niem zgody na udzia dziecka w zaj璚iach oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zaistnia貫j potrzeby. 
3. Op豉cenie op豉ty wpisowej jest jednoznaczny z akceptacj powy窺zego regulaminu.